Norsk | Engelsk

Absolutetapestry

Oppdatert 2010: Ann Naustdal ogTove Pedersen.
Støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond 2010.

Velkommen til «absolutetapestry.com»!

«absolutetapestry» er et nettgalleri som presenterer norsk billedvev. Galleriet har noen korte tekster som belyser kunstutrykket fra ulike vinkler. For å vise de lange linjene i en ubrutt tradisjon har vi en historisk del.

Hovedtyngden er lagt på moderne billedvev. Forfatterne har fått frie hender til å belyse emnet fra ulike vinkler. Heller enn å presentere noen få kunstnere har vi valgt å vise bredden i kunstformen slik den skapes i dag.

Vårt håp er at samlingen kan skape økt interesse for billedvev, noe som kan føre til utstillinger, oppdrag og en større rekruttering til kunstformen. Billedvev er en meget tidkrevende kunstform. «absolutetapestry» gir publikum en unik anledning til å se mange ulike kunstnere. Til sammen representerer nettstedet noen hundre års arbeid av samtidskunst.

Tove Pedersen, mars 2003.

Redaktør: Tove Pedersen.

Forfattere:

• Unn Sønju: © 2010 Norsk billedvev historie. Tekstilkunstner og tidligere professor ved Høyskolen i Oslo.

• Randi Nygaard Lium: © 2003 Norsk billedvev historie. Cand.philol. og direktør Trondheim Kunstmuseum.

• Jorunn Haakestad: © 2003 Utsmykning. Dr.art. og direktør Vestlandske Kunstindustrimuseum.

• Peter Anker: © 2003 Kunstform. Mag.art i kunsthistorie, tidligere museumsdirektør ved Vestlandske Kunstindustrimuseum og professor 2 ved Universitetet i Bergen

• Tove Pedersen: © 2003 Flashback. Tekstilkunstner.

Prosjekjektleder: Anne Wiland.

Kunstnerisk ansvarlig: Ann Naustdal og Tove Pedersen.

Design og programering: Max Marius Almaas og Andre Elvan.

«absolutetapestry» har sett dagens lys med generøs støtte fra Norsk Kulturfond og Billedkunstnernes Vederlagsfond 2003.                Oppdatering 2010 støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond.